3 Απρ 2015

Αίθουσα εικαστικών !!!

Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις στην αίθουσα εικαστικών ώστε να γίνει ο αγαπημένος χώρος των μαθητών μας. Ευχαριστούμε την κ. Αποστολοπούλου για τις παρεμβάσεις .