Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

8 Μαΐ 2015

"Μετάβαση " στο Γυμνάσιο.

        Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα "μετάβαση στο Γυμνάσιο" με την επίσκεψη στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά . Ο γυμνασιάρχης κ. Γκελής Νίκος πάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών, και εξήγησε το πλαίσιο λειτουργίας του γυμνασίου.
       Οι μαθητές μας παρακολούθησαν τη διδασκαλία μαθημάτων της Ά γυμνασίου.
      Ευχαριστούμε τον γυμνασιάρχη και τους εκπ/κούς του γυμνασίου.