Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

19 Οκτ 2016

Β2- Φτιάχνουμε τα μαθηματικά μας !!!