Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

7 Νοε 2016

Ευχαριστούμε .....

τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων για τους τρεις πίνακες προβολής που τοποθετήθηκαν σε τάξεις του σχολείου μας.