Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

31 Μαρ 2017

Δ1- Ε.Ζώνη " Όλοι διαφορετικοί αλλά τόσο ίδιοι" !!!