Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου- προέχει η ασφάλεια των μαθητών.

16 Μαΐ 2017

Ε2- Ψηφιακός χάρτης !