Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου- προέχει η ασφάλεια των μαθητών. ! !

16 Μαΐ 2017

Ε2- Ψηφιακός χάρτης !