Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

26 Νοε 2017

Στ΄2 -ερευνώ !!!

Η μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα !