Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

1 Ιουν 2018

Ευχαριστούμε .....

τον κ. Καρατζά Νίκο για τη δωρεά στην Θεατρική μας ομάδα.