1 Ιουν 2018

Ευχαριστούμε .....

τον κ. Καρατζά Νίκο για τη δωρεά στην Θεατρική μας ομάδα.