Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

18 Ιαν 2017

Δ2- "Κυκλοφορώ με ασφάλεια"