Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

17 Ιαν 2017

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων !

Ευχαριστούμε για την αίτηση που υποβάλλατε για την επίσκεψη του σχολείου σας στη Βουλή.
Η οριστική επιβεβαίωση της επίσκεψης θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου σας, που χρησιμοποιήσατε για την υποβολή της αίτησης, μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.
----------------------------------------------------------------------
Τα στοιχεία της αίτησής σας είναι τα εξής:
Όνομα Σχολείου: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 
Ημερομηνία επίσκεψης: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ώρες Επίσκεψης
1η ομάδα μαθητών: 14:00


Αριθμός Μαθητών
1η ομάδα μαθητών: 22