Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

14 Ιουν 2017

Δ1- Η καλοσύνη της ευλογημένης Ελιάς !