Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

1 Ιουν 2017

Στην καρδιά της Δημοκρατίας !