Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

26 Σεπ 2017

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 2017-18

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

               Σε περιπτώσεις σεισμού ή προειδοποιητικής άσκησης σεισμού η αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας λαμβάνει χώρα ως εξής:
1.Το τμήμα της Β1 (υπόγειο) αποχωρεί από τη νότια έξοδο, που βρίσκεται παραπλεύρως της αίθουσας γυμναστικής.
2.Το τμήμα Δ2 (ισόγειο) και το τμήμα της Πληροφορικής αποχωρούν  από την ανατολική έξοδο,
που βρίσκεται στο χώρο της σκηνής του θεάτρου. (σφυρί βρίσκεται αναρτημένο πάνω από την θύρα εξόδου) Παραμένουν στο βόρειο προαύλιο.
3.Τα τμήματα Α1,Α2,Β2, Εικαστικών και κατά τη σειρά που αναφέρονται (ισόγειο) αποχωρούν από την κεντρική έξοδο του Διδακτηρίου και την αριστερή διαγράμμιση.
4.Τα τμήματα Γ1,Γ2,Δ1 και κατά τη σειρά που αναφέρονται (βόρεια πτέρυγα 1ου ορόφου), αποχωρούν μέσω του γραφείου των δασκάλων και στη συνέχεια κατεβαίνουν τη σκάλα που οδηγεί στην κουζίνα του Ολοημέρου. Ακολούθως εξέρχονται από την πόρτα εξόδου της κουζίνας του Ολοημέρου.
5.Τα τμήματα Ε1,Ε2,Στ1,Στ2 και κατά τη σειρά που αναφέρονται (νότια πτέρυγα 1ου ορόφου), αποχωρούν μέσω της κεντρικής σκάλας που οδηγεί στην κεντρική έξοδο του Διδακτηρίου και από τη δεξιά διαγράμμιση.
6. Το τμήμα ένταξης αποχωρεί από την νότια έξοδο προς τις νέες τουαλέτες του σχολείου.
               Όλα τα τμήματα-πλην Δ2 και πληροφορικής- μετά την έξοδό τους, συγκεντρώνονται στο κέντρο της αυλής του Σχολείου, μακριά από δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, κι ακολουθεί καταμέτρηση των μαθητών- μαθητριών από τους δασκάλους των τμημάτων, οι οποίοι με τη σειρά τους αναφέρουν στο Διευθυντή του Σχολείου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.Σαββίδης Οδυσσέας : Υπεύθυνος για το άνοιγμα της ανατολικής πόρτας εξόδου του Δ2.
2.Μπατζής Χριστόφορος: Υπεύθυνος για το κατέβασμα του γενικού διακόπτη του κεντρικού πίνακα του ηλεκτρικού ρεύματος.
3.Αυγήτα Κυριακή: Υπεύθυνη για τη μεταφορά του ειδικού κυτίου για περιπτώσεις σεισμού και της περίθαλψης σε περίπτωση τραυματισμών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.       Οι εκπαιδευτικοί κατά την εκκένωση έχουν μαζί τους το έντυπο με τα τηλέφωνα των μαθητών του τμήματός τους.
2.       Σε κεντρικό σημείο της τάξης υπάρχει αναρτημένο το σχέδιο εκκένωσης του τμήματος.
3.       Εκπαιδευτική άσκηση γίνεται 1 φορά το μήνα με σενάρια εκκένωσης διαφορετικών ωρών.
4.       Μετά τις ασκήσεις εκκένωσης γίνεται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων όπου εξετάζεται η διαδικασία κατά την εκτέλεση της και γίνονται παρεμβάσεις όπου απαιτείται. 
5.       Η άσκηση εκκένωσης γίνεται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με έντονο χτύπημα του κουδουνιού.
6.                Σε περίπτωση που ο αύλειος  χώρος κριθεί ακατάλληλος , οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στο γήπεδο, στην παραλία «Μπανιέρες

7.       Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ενημέρωση των μαθητών για το πώς θα δράσουν σε περίπτωση σεισμού ακολουθώντας το σχέδιο του ΟΑΣΠ.