Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

27 Σεπ 2017

Παραλαβή φρούτων

Παρακαλούμε τους γονείς των Γ-Δ-Ε-Στ τάξεων , αύριο 28/09/2017 στις 13.20 να παραλάβουν τα ροδάκινα που αντιστοιχούν σε κάθε οικογένεια και είναι προσφορά της πολιτείας.
Αντιστοιχεί ένα δεκάκιλο τελάρο σε κάθε οικογένεια.
Οι τάξεις Α΄και Β΄έχουν παραλάβει τα φρούτα που τους αντιστοιχούν.
Τα φρούτα δεν θα δοθούν στους μαθητές αλλά στους γονείς λόγω βάρους.