Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

31 Ιαν 2018

Γ2 - Αφιέρωμα στους τρεις ιεράρχες.