Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

23 Μαΐ 2016

Στ2- Τρέξαμε κι εμείς .....