Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

24 Μαΐ 2016

Α΄- γνωρίζω τον τόπο μου !