Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

25 Μαΐ 2016

Γ΄-Ε΄τάξεις : Εκδήλωση για τις γαλάζιες σημαίες