Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

10 Οκτ 2017

Ευχαριστούμε ....

τους Αφούς Αγράγγελου για την δωρεάν επισκευή της νότιας μεταλλικής εξόδου .