30 Οκτ 2017

Ευχαριστούμε ....

την Παντελή Καλή για τη δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων στη μαθητική μας βιβλιοθήκη !