Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

30 Οκτ 2017

Ευχαριστούμε ....

την Παντελή Καλή για τη δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων στη μαθητική μας βιβλιοθήκη !