Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

10 Οκτ 2017

Επιλογή σημαιοφόρων !

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 79/2017  - Πράξη Σ.Δ. 9η /10-10-2017.
Κληρώθηκαν οι παρακάτω μαθητές :

1ο ΤΜΗΜΑ ( 11 Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Ιανουαρίου 2018)

Γιαννούλα Ελένη : σημαιοφόρος
Τσερκεζίδης Δημήτριος : παραστάτης
Ρουσάκη Στεφανία : παραστάτης
Ζότο Ανίκα : παραστάτης
Καπιτσέλο Άγγελος : παραστάτης
Σκουλή Δέσποινα : παραστάτης
Μπατζής Θωμάς : κατάθεση στεφανιού

2ο ΤΜΗΜΑ (1 Φεβρουαρίου 2018 - 15 Ιουνίου 2018)

Ριπία Χριστίνα : σημαιοφόρος
Λίτσο Κώστα : παραστάτης
Πέτρου Κων/να : παραστάτης
Πετρίδης Θωμάς : παραστάτης
Μαρτζιβάνου Άννα : παραστάτης
Αξιοπούλου Κλειώ : παραστάτης
Καρνόπουλος Γεώργιος : κατάθεση στεφανιού