Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

7 Μαΐ 2018

Ευχαριστούμε ....

το Φαρμακείο του κ. Τσιάμη για τη συνεχή και δωρεάν υποστήριξη του σχολείου μας σε φαρμακευτικό όλο το σχολικό έτος !!!