7 Μαΐ 2018

Ευχαριστούμε ....

το Φαρμακείο του κ. Τσιάμη για τη συνεχή και δωρεάν υποστήριξη του σχολείου μας σε φαρμακευτικό όλο το σχολικό έτος !!!