Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητων !

9 Μαΐ 2018

Ανοιχτό παράθυρο !!!

Ξεπέρασε το κεντρικό blog του σχολείου μας τις 150.000 θεάσεις !
Πιστεύουμε σε ένα ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο .