30 Μαΐ 2018

Φεστιβάλ Ορμύλιας !

Ευχαριστούμε το Δ.Σχ. Ορμύλιας για την φιλοξενία ! 
Συνεχίζουμε στις 3/6 στη Θεσσαλονίκη .