Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του σχολείου - προέχει η ασφάλεια των μαθητών!!!

22 Μαΐ 2018

Ποδηλατώ με ασφάλεια !!!